Woord vooraf

Dit blog gaat over (Grieks-)orthodoxe kloosters en kerken. Dus ook over ikonen, pelgrimeren en liturgie.
Tekst in grijs bevat een link.
Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe blogs? Abonneer u onderaan de pagina.

donderdag 25 oktober 2018

5 - ORTHODOX KLOOSTER IN DE PEEL, INTERVIEW MET MOEDER MARIA, EEUWIGE GEDACHTENIS! (ENGLISH SUBTITLES), DEEL 1/3

Het Orthodox Klooster in de Peel bericht, dat het eerste deel, van de driedelige serie interviews met de eerste abdis van het Heilig Klooster, moeder Maria, eeuwige gedachtenis, nu voorzien is van ondertiteling in het Engels. Het interview is uit 2013.

Er was veel vraag naar een vertaling. In part 1, Gods Ways, mother Maria shares the remarkable story of her life:

donderdag 18 oktober 2018

4 - ORTHODOX KLOOSTER IN DE PEEL: OPBOUWENDE WERKZAAMHEDEN, DE METSELAARS ZIJN ER


Gelukkig, de metselaars zijn er! De contouren van de vernieuwde aanbouw waren vorige week al zichtbaar (zie hieronder), maar de muren lieten nog even op zich wachten. De grote vraag naar metselaars in de drukke bouwwereld vraagt om een strakke planning. Maar deze week kon de 'eerste steen', en de volgende stenen, worden gelegd. 

De 'eerste steen' 
Bij de ingang onder de 'eerste steen' werd een klein stukje van de zegelwas van de ingang van de Heilig Grafkerk ingemetseld 
De begroting heeft wel nog een steviger fundament nodig (zie http://www.orthodoxasten.nl/renovatie.htm), zo schreef ik op mijn Facebook, zodat dat lelijke, de aandacht trekkende, oranje zeil snel kan worden opgeborgen. 

Bron: Orthodox Klooster in de Peel, Nieuws

maandag 8 oktober 2018

3 - ORTHODOX KLOOSTER IN DE PEEL: GOEDE BASIS: GRONDWERKZAAMHEDEN EN BETON STORTEN

De werkzaamheden bij het Orthodox Klooster in de Peel gaan onverminderd voort. Vandaag, 8 oktober 2018, werd 'het beton voor het fundament gestort', zo schrijven de zusters, 'met een imposante olifants-slurf'.

Voordat het zo ver was, had de aannemer natuurlijk eerst allerlei grondwerkzaamheden verricht, zoals het opruimen van puin, het schonen van de grond en het goed in kaart brengen van alle kabels en leidingen.

Zie hier een kleine fotoreportage:

Bron: Orthodox Klooster in de Peel, Renovatie

zondag 7 oktober 2018

2 - ORTHODOX KLOOSTER IN DE PEEL: ASBESTDAK IS VERWIJDERD, OPBOUW KAN BEGINNEN

Als vervolg op de sloop van dinsdag 10 september 2018 (zie Start van het grote renovatieproject) zijn op donderdag de asbestplaten van het dak van de kapel met succes verwijderd. Vol verwachting konden we nu aan het grondwerk beginnen (leidingen e.d.) en de (op)bouw.

WAT HEBBEN WE NU NOG NODIG?
Op de website van het Heilig Klooster in de Peel (druk hier) schrijven de zuster over de Renovatie en over de financiële stand van zaken. Het gehele project is een duur project, het kost veel geld. Dankzij de giften, grote en kleine, en twee grote weldoeners, hebben we nu ongeveer € 200.000 bijeen geschraapt. Maar het is nog niet voldoende. Uiteindelijk zal het gehele project wel zo'n € 250.000 gaan kosten. Nog zo'n € 50.000 te gaan dus.


Giften blijven welkom: NL64TRIO0390359769 ten name van de 'Stichting Geboorte van de Moeder Gods' o.v.v. 'bouwfonds'. Zie voor meer informatie Renovatie.


Het bouwfonds is opgericht ter nagedachtenis van moeder Maria, Eeuwige gedachtenis, die het kankerverwekkende asbestdak wilde laten vervangen (wettelijk verplicht). Moeder Maria heeft de aanzet gegeven tot de grote renovatie waaraan nu en de komende tijd gewerkt wordt.

1 - JOHANNES DE HEREMIET

Johannes de Heremiet leefde en overleed op Kreta, op 6 oktober 1632, volgens het verhaal geraakt door de pijl uit de boog van een jager. (wordt aan gewerkt)